نام کامل قطعه رله الکترومغناطیس بوده واز رله حالت جامد متفاوت است. نام کامل آن بسیار به ندرت بکاربرده می شود.همچنین آن را با نام رله الکترومکانیک هم می شناسیم ؛ درهرصورت رله به نوع حالت جامع اشاره ندارد.

رله چیست ؟ کاربرد رله چیست ؟

رله چیست ؟ کاربرد رله چیست ؟

نام کامل قطعه رله الکترومغناطیس بوده واز رله حالت جامد متفاوت است. نام کامل آن بسیار به ندرت بکاربرده می شود.همچنین آن را با نام رله الکترومکانیک هم می شناسیم ؛ درهرصورت رله به نوع حالت جامع اشاره ندارد.

کاربرد رله چیست ؟

یک رله به سیگنال یا پالس برق امکان روشن یا خاموش یک جریان جداگانه از برق را می دهد.اغلب اوقات، یک رله از ولتاژ پایین یا جریان پایین برای کنترل جریان بالاتر یا ولتاژ بالاتر استفاده می کند. سیگنال جریان پایین یا ولتاژ پایین می توانند با سوییچ اقتصادی و نسبتا” کوچکی شروع شوند ومی توانند با سیم ارزان قیمت و قطر کم به رله متصل شوند که در این نقطه رله جریان بیشتری را نزدیک به بار کنترل می کند.

برای مثال یک شمع که سوییچ احتراق را روشن می کند یک سیگنال را به رله ی نزدیک به روشن کننده موتور می فرستد.در حالی که وسایل سوییچینگ وضعیت ثابت سریع تر و مطمئن تر هستند، رله ها مزیت هایی را به همراه دارند. آن ها می توانند سوییچینگ چند قطبی و رله ها باسوییچینگ تک ضربه ای راکنترل کنند و می توانند در زمان ولتاژ یا جریان بالا ارزان تر باشند.

نشانه های شماتیک رایج برای رله های ضربه ای درشکل سمت راست و برای رله های دو ضربه ای در شکل سمت چپ نشان داده شده اند.ظاهر وجهت بوبین و محل اتصال در نشانه ها ممکن است با هم متفاوت باشند اما نظر عملکردی مشابه هستند.

رله چیست ؟ کاربرد رله چیست ؟

پست های مرتبط

رله 5 ولت مخابراتی دو کنتاکت 8 پایه NAIS
مدار رله 5 ولت در آردویینو Arduino

ثبت نظر

بالا