فن دور بالا یا همان توربو فن که بعضا جت فن نیز به آن گفته میشود دارای سرعت بالا  میباشد ،  یعنی در واحد زمان که یک دقیقه میباشد تعداد دوری که میزند بالا میباشد

برای خرید فن دور بالا باید به چن نکته توجه کنید

فن ولتاژ بالا به معنی دور بالا بودن فن نیست بلکه باید به آمپر درج شده بر روی لیبل فن توجه کنید که با حرف A نشان داده میشود ، هر چه آمپر بیشتر باشد دور فن نیز بالاتر میباشد

بر روی بعضی از فن ها به جای جریان که واحد آن  آمپر  است توان فن نوشته شده است که برای رسیدن به آمپر باید توان را تقسیم بر ولتاژ کنیم تا جریان به دست بیاید

یعنی هر چقدر وات بیشتر باشد دور فن بالا تر است

ولی بهترین معیار برای درک بهتر از دور فن باید به عدد درج شده در کنار واحد PRM کنیم یعنی تعداد دوری که در یک دقیقه میزند ولی این عدد بر روی بعضی از فن ها ممکن است درج نشده باشد

فن دور بالا

بالا