اندازه فن چه تاثیری در عملکرد فن دارد ؟

اندازه فن چه تاثیری در عملکرد فن دارد ؟

اندازه فن چه تاثیری در عملکرد فن دارد ؟

اندازه فن چه تاثیری در عملکرد فن دارد ؟

میزان بادی که یک فن میدهد با اندازه آن رابطه مستقیم دارد ،  هر چه اندازه فن بیشتر باشد میزان گردش هوا هم بیشتر میشود ، فن ها از نظر اندازه به انواع زیر تقسیم میشوند

فن 4 سانتی – فن 6 سانتی – فن 7 سانتی – فن 8 سانتی – فن 12 سانتی – فن 14 سانتی –  فن 15 در 17 سانتی

اگر از یک فن با ابعاد کوچیکتر توقع گردش هوای بیشتر را داشته باشیم باید دور فن بیشتر باشد ، که باعث ایجاد نویز بیشتری میشود .

برای‌ مثال میتوانیم بگوییم که  یک فن 12 سانتی  با دور 1500 دور بر دقیقه برابر است با یک فن 8 سانتی با دور فن 2000 تا 2300 دور بر دقیقه که این خود در افزایش نویز تولیدی نیز تأثیر زیادی دارد .

بدون برچسب

پست های مرتبط

ثبت نظر

بالا