فن کوچک 12 ولت

فن ها دارای سایز های مختلفی هستند ، فن های سایز کوچک در انواع دستگاه ها مورد استفاده قرار میگیرند ، فن های کوچک 12 ولت میتوانند دارای ضخامت 1 سانی متر ،ضخامت 1.5 سانتی متر ، ضخامت 2 سانتی متر ، ضخامت 2.5 سانتی متر و 3.8 سانتی متر نیز باشند

ابعاد طول و عرض فن میتواند 4 در 4 سانتی متر ،5 در 5 سانتی متر ، 6 در 6 سانتی متر ، 7 در 7 سانتی متر ، 8 در 8 سانتی متر باشد ، 9 در 9 سانتی متر ، 12 در 12 سانتی متر باشد

فن کوچک 12 ولت

بالا